Dnia 18.12.16 od godziny 10:00 w sali 327 w Auditorium Maximum na Wóycickiego odbędzie się Walne Zebranie Członków ESN UKSW. Podczas spotkania prezentować się będą kandydaci startujący na stanowisko Członka Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych oraz Członka Zarządu ds. Promocji. Członkowie wybiorą także Delegata Sekcji. Podczas zebrania obecni Członkowie Zarządu zaprezentują Sekcji sprawozdanie po pół roku działalności na swoich stanowiskach.

CEP - Central European Platform to jedna z pięciu, obok SEEP, SWEP, NEP i WEP Platform Regionalnych. W jej skład wchodzi 8 krajów - Polska, Czechy, Litwa, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia oraz Chorwacja. Celem każdej z Platform Regionalnych jest umożliwienie członkom, z różnych krajów, wymiany wiedzy oraz doświadczeń, ułatwienie kooperacji, a także przybliżenie im tematów poruszanych na poziomie międzynarodowym.

CEP zaczął się w czwartek, 27.10, tego dnia mieliśmy czas na zakwaterowanie się w hotelu, zwiedzanie Peczu i integracje. Na integrację udaliśmy się do pobliskiego baru, w którym próbowaliśmy swoich sił w karaoke.

PIĄTEK
Zarówno w piątek jak i sobotę oraz niedzielę, obrady startowały o 9:00 z rana. Sala plenarna, jak i sale, w których odbywały się SS oraz WS, mieściły się na Uniwersytecie w Peczu - najstarszym uniwersytecie w kraju. Po standardowym rozpoczęciu obrad (które zaczęło się od mowy powitalnej wygłoszonej przez samą Przewodniczącą ESN Int Safi Sabuni) przeszliśmy do prezentacji. W pierwszym bloku przed coffee break'iem przedstawione zostały podstawy ESNu, nasze wartości i misja, a także jak wygląda życie IB w Brukseli oraz czym jest, i jak funkcjonuje sekretariat. Po krótkiej przerwie zaprezentowano dwa projekty - ESNsurvey i HousErasmus +, a następnie przeszliśmy do spotkań funkcyjnych czyli Meet Your Colleagues. Ja brałem udział w spotkaniu tzw. Local Representatives, na którym wymienialiśmy dobre praktyki i wspólnie dywagowaliśmy nam problemami w naszych sekcjach. Poruszyłem też temat tzw. Section Cooperation z sekcjami z poza Polski, zobaczymy, co z tego wyniknie. ;) Koniec Small Session oznaczał przerwę obiadową, jak i również Poster Session. Jak to możliwe? Obiad był podzielony na dwie tury, także w momencie, gdy Polska, Litwa i Czechy poszły się stołować, reszta krajów udała się na Poster Session; po godzinie sytuacja się odwróciła. Po obiedzie była czas na Small Session Komitetów Międzynarodowych. Ja brałem udział w warsztatach ComComu oraz NECu. Po ww. Small Sessions ESN z Polski, Czech i Litwy zaprezentowały wspólny projekt tych 3 krajów, a mianowicie - Summer Camp. Następnie udaliśmy się na kolejne SS - w moim przypadku były to SS prowadzone przez gościa z Portugalii dotyczące systemu Local Representatives obecnego w tymże kraju. Obrady zamknęliśmy szybkim zebraniem feedbacku od uczestników i, po obiedzie w sali balowej hotelu Palatinus, udaliśmy się na imprezę Halloweenową!

SOBOTA
Podczas soboty, czyli 3 dnia CEPa, wysłuchaliśmy kandydatur na ESN Showcase regionu CEP, jak również na OC CEP 2017 (Wilno). Następnie zaprezentowane zostały projekty ESN International, SocialErasmus i flagowy ExchangeAbility. Po coffee break'u miały miejsce Small Sessions, gdzie, poza wyżej wymienionymi projektami, zajmowaliśmy się również ESNbuddy, ESNcard, Mov'in Europe oraz Responsible Party. Ja wybrałem w pierwszej turze Responsible Party, a w drugiej Mov'in Europe. Podczas 1- ego szkolenia mieliśmy grę interaktywną, natomiast w II turze rozmawialiśmy o zaletach mobilności i programu Erasmus, a także jak promować program Erasmus+ na naszych uczelniach. Przy okazji warsztatów Mov'in Europe poruszyliśmy temat programów CEEPUS, Erasmus Mundus oraz szkoleń międzynarodowych. Między jedną i drugą turą SS był obiad, któremu ponownie towarzyszyła dodatkowa aktywność, tym razem było to mapowanie uczelni (w ramach MappED!).
Podobnie jak dzień wcześniej, po SS odbyła się krótka prezentacja, tym razem projektu Eduk8 i chwilę po tym wróciliśmy do mniejszych sal, tym razem również na warsztaty. Wśród poruszanych tematów były ESN na naszym CV, jak współpracować z uczelnią, a także ESN jako marka. W ostatnim z wymienionych szkoleń brałem udział ja. Poruszane były tam tematy VIMu, reprezentowania marki oraz tego z czym utożsamiany jest ESN. Wieczór zarezerwowany był na, uwielbiany przez wszystkich, Eurodinner, na którym polski stół prezentował się okazale jak zawsze. Ciekawostką jest fakt, iż, podczas #Biesiady (©ESN UEK), odwiedził nas IB alumn Gabor Bekessy (Secretary 2001/2002).

NIEDZIELA
Dzień ten poświęcony był dwóm rzeczom - głosowaniu oraz ostatniej rundzie warsztatów. Najlepszą praktyką regionu CEP zostało, "My Section" czeskiej sekcji ESN CULS Prague(jednym z kandydatów był również "Freshman Camp" krakowskiej sekcji ESN UEK), natomiast co do wyboru OC następnego CEP obyło się bez większych niespodzianek - CEP Wilno 2017. Co do głosowań - w porozumieniu z zarządem głosowałem za CEP Wilno 2016, a także za projektem, który wygrał, ponieważ kandydaturze przyszłorocznego CEPa nie było nic do zarzucenia, a ww. projekt po prostu bił inne na głowę. Przed Coffee Breakiem zaprezentowani jeszcze zostali partnerzy ESN International i rozpoczęły się warsztaty. 3 z nich były w ramach projektu Eduk8 (zarządzanie projektami online, zarządzanie konfliktami oraz "targetowanie" ESNu), pozostałe dwa zaś dotyczyły pozyskiwania grantów oraz narzędziach komunikacji. Ja byłem na prowadzonym m.in. przez Kasię Gerlee z UG szkoleniu dotyczącym narzędzi oraz sposobu komunikacji międzyludzkiej.
Później jedyne co pozostało to pożegnać się, zebrać feedback oraz udać się na obiad, który skończył oficjalny program Central European Platform w 2016 roku.

W dniach 21-23 października, odbył się pierwszy w tym roku akademickim zjazd ESN Polska - SD Wrocław. Mimo, że zjazd był krótki, to poruszonych i rozstrzygniętych zostało wiele istotnych kwestii.

PIĄTEK
W piątek, czyli w dzień przyjazdu większości uczestników odbyło się szkolenie dla delegatów prowadzone przez Kasie Marcinkowską(#UKSWfejm) oraz Szymona Semper, w którym jako reprezentant sekcji brałem aktywny udział. Po szkoleniu delegaci wraz z resztą uczestników udali się na integrację. :)

SOBOTA
W sobotę start obrad był o godzinie 9 rano. Po krótkim wstępie zaczęły się sprawozdania indywidualne członków zarządu ESN Polska, a po salwie pytań sprawozdanie oraz wygłoszenie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej(reprezentowanej przez Adę Skolimowską - #UKSWfejmagain). Po coffe break'u nastąpiły prezentacje s.k. ESN ASP Kraków, Strategi Stowarzyszenia oraz zadań dla Zarządu na obecną kadencję. :) Przewodnicząca ESN PL oraz Project Manager ESN PL zaprezentowali uaktualnienie dotyczące obecnych partnerów Stowarzyszenia. Poruszany był również temat National Eventu, który miałby być organizowany przez ESN PL w porozumieniu z firmą zewnętrzną, jednak nie spotkał się on z akceptacją obecnych na sali delegatów oraz członków Stowarzyszenia. Po obiedzie odbyły się Small Sessions Delegatów z opiekunami sekcji z ramienia Zarządu, na których poruszaliśmy sposób komunikacji opiekuna z sekcjami oraz problemy z jakimi borykają się nasze sekcje. Po krótkiej przerwie i burzliwej dyskusji nad tematami roboczych SS zostało wybranych 5 tematów. Ja uczestniczyłem, a dokładniej prowadziłem SS dotyczące Erasmus Nation, Erasmus Gatherings i tym podobnych tworów. Wyniki naszych prac zostały przedstawione na forum podczas krótkiego sprawozdania mającego miejsce bezpośrednio po zakończeniu SS.

NIEDZIELA
W niedzielny poranek National Representative ESN PL, czyli Igor Pater przedstawił Newsy z Internationala, czyli z poziomu międzynarodowego. Było to m.in. podsumowanie CNR Malta oraz wprowadzenie do CEPa. Po części prowadzonej przez Igora nadszedł czas na kolejne SS. W moim przypadku było to szkolenie pt."Efektywna komunikacja w budowaniu zespołu." prowadzone przez Pawła Pankowicza oraz Anastazję Tułe. Następnie Szymon Semper omówił wzrost sieci Sekcji ESN PL na przestrzeni lat, porównany z sytuacją krajów o podobnej wielkości, przedstawił wnioski i propozycje zaktualizowania zasad przyjmowania nowych Sekcji do Stowarzyszenia. Kolejne punkty programu to przedstawienie partnera SD Wrocław 2016 - Camp Leaders oraz głosowania. Na głosowaniach w porozumieniu z Zarządem naszej sekcji
Poparłem kandydaturę s.k. ESN ASP Kraków,
Głosowałem za przyjęciem zadań dla obecnego Zarządu ESN PL oraz Strategii Stowarzyszenia na lata 2017 - 2020,
Głosowałem za przyznaniem absolutorium Piotrowi Frankowskiemu za swoją trzytygodniową pracę jako Członek Zarządu ds. Finansów,
W wyniku głosowań:
Sieć ESN powiększyła się o jedną nową sekcję! Witamy ESN ASP Kraków na pokładzie!
Przyjęta została Strategia Stowarzyszenia na lata 2017-2020,
Zaktualizowane zostały Zadania dla Zarządu kadencji 2016/2017,
Piotr Frankowski uzyskał absolutorium za swoją trzytygodniową pracę jako Członek Zarządu ds. Finansów,
Jako delegat ESN UKSW brałem aktywny udział w dyskusjach i udzielałem się na forum podczas zjazdu SD Wrocław 2016, co mogą potwierdzić obecne tam Ada Skolimowska i Kasia Marcinkowska.

Dnia 19 czerwca 2016 odbyło się Walne Zebranie Członków ESN UKSW. 
Wybraliśmy nowych członków Zarządu, nową Komisję Rewizyjną oraz nowych Delegatów. 

Dotychczasowy Zarząd: 
Przewodnicząca - Magda Łukasińska
Wiceprzewodniczący ds. Finansów - Kuba Mazur
Członek Zarządu ds. Promocji - Monika Rąpała 
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Karolina Wosik 
Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych - Magdalena Gnap

Delegat - Magdalena Gnap 
Wicedelegat - Magda Łukasińska

Komisja Rewizyjna: Adrianna Skolimowska, Katarzyna MarcinkowskaMarcin Wróbel

NOWY ZARZĄD: 
Przewodnicząca - Monika Rąpała
Wiceprzewodniczący ds. Finansów - Paweł Młodzianowski 
Członek Zarządu ds. Promocji - Sonia Kisza
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Maja Dobosz
Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych - Mateusz Tomala

Delegat - Mateusz Tomala
Wicedelegat - Monika Rąpała

Komisja Rewizyjna: Karolina WosikKuba MazurMarta Subczyńska

Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za rok cudownej pracy, a nowemu życzymy nieustannej motywacji!
 
 
 
 
 

4 czerwca 2016 r. zorganizowaliśmy dla naszych Erasmusów galę pożegnalną - Erasmus Awards Ceremony, na której wyłoniliśmy zwycięzców 18 kategorii.

Po części oficjalnej miał miejsce Eurodinner połaczony z zabawą taneczną. Po zmroku wszyscy udaliśmy się na Latino Party.
Ten dzień zostanie zapamiętany na długo, gdyż pozwolił nam się świetnie zintegrować ze sobą.


Winners:
the Wildest Party Animal: Janetta Matys
the Most Helpful ESNer: Danuta Kosińska
the Most Popular in Social Media: Berkant Ekeryilmaz
the Most Stylish: Gheorghe Rodnitchi
the Preetiest Smile: Sonia Kisza
the Best Mentor: Danuta Kosińska
the Best Dancer: Medet Koç
the Craziest Traveller: Gülistan Koç
the Selfie Master: Katerina Anagnwstopoulou
the Most Drunk: José Costa
the Best Buddies: Berkant Ekeryilmaz & Niccolo Capecchi
the Funniest: Bayram Atmaca
the Best Polish Speaker: Janetta Matys
the Best Student : Kallia Pagouni
the Best Board Member: Monika Rąpała
the Best Coordinator: Danuta Kosińska
the Most Active: Janetta Matys
Spacial Award from ESN: Medet Koc

CONGRATULATIONS!

Wszystkie zdjęcia z eventu pod tym linkiem !

W dniach 26-29.05.2016 roku odbyło się National Platform w Lublinie, w skrócie NP - największa konferencja ESN na poziomie krajowym. Połączenie Walnego Zebrania Delegatów z konferencją dla wszystkich członków sekcji, podczas której odbywają się sesje plenarne zapoznające uczestników z działaniem ESN.

Przedstawicielami sekcji ESN UKSW byli: Magdalena Gnap - delegat, Monika Rąpała, Mateusz Tomala i Ania Sienkiewicz. Obecna była także Adrianna Skolimowska jako Koordynator Grupy Prawnej, Kasia Marcinkowska jako Przewodnicząca Grupy ds. Sieci, Karolina Wosik z ramienia sekcji aspirującej WAT, która przedstawiła kandydaturę na sekcję w Stowarzyszeniu. Dodatkowo odwiedzili nas Kuba Mazur, Maja Dobosz i Marta Subczyńska.
 

Obrady zaczynaliśmy każdego dnia o godz. 8.00 rano i trwały one aż do późnego wieczora.

Dzień pierwszy (piątek):

Sprawozdania osobiste Członków Zarządu ESN PL:
Przewodniczącej - Diany Jastrzębskiej, Wiceprzewodniczącej - Ani Krysiuk, Finansistki - Ani Troki oraz National Representative - Magdy Włodarskiej.

Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna (KR), w składzie: Apolinary Szuter (Przewodniczący Komisji), Adam Smoliński i Milena Kruczyk.

Następnie omówiono punkt agendy dotyczący Kuby Mazura w sprawie odwołania się od decyzji usunięcia go ze Stowarzyszenia. Kolejno zaprezentowano kandydatury do nowego Zarządu, KR oraz na organizację UPGRADE’a (ESN UAM Poznań). Na zakończenie Ania Troka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 2016. Jednak zakończenie nie dotyczyło Delegatów, gdyż mieli jeszcze oni osobne spotkanie (Small Session), na którym były dodatkowe pytania i poszerzenie najważniejszych tematów.
 
Zarząd na kednecję 2016/2017 prezentuje się następująco:

President - Ania Krysiuk
Vicepresident - jeszcze brak
Treasurer - Piotr Frankowski
Project Manager - Bartek Seidel
National Representative - Igor Pater
 
Wspieramy i gratulujemy raz jeszcze! 


Dzień drugi (sobota):

Rozpoczęliśmy serią prezentacji sekcji kandydujących do Stowarzyszenia (ESN UP Poznań, ESN UŚ Katowice, ESN WSB Poznań) i jednej aspirującej (ESN WAT na czele z Karoliną Wosik - HR naszej sekcji). Następnie przeszliśmy do przedstawienia Strategii na lata 2016 - 2020 oraz seria głosowań. Dzień zakończyliśmy uroczystą Galą rozdania nagród Stars.


Dzień trzeci (niedziela):

Kolejno zostały zaprezentowane działalności Komitetów oraz projekty ESN PL oraz zatwierdzony został budżet na kolejne lata. Na koniec zaprezentowały się sekcje, które przyjechały gościnnie z Czech i Litwy.

Gorąco dziękujemy wszystkim naszym członkom, którzy byli obecni na zjeździe fizycznie, tym, którzy oglądali relacje i tym, którzy byli z nami myślami :)

Dziękuję też za to, że mogłam reprezentować naszą sekcje jako delegat.

 - Magdalena Gnap - Local Representative sekcji ESN UKSW
 

25 maja 2016 r. byliśmy w schronisku w Józefowie. Wcześniej, za pieniądze, które zebraliśmy razem z sekcją podczas Dnia Studenta UKSW, kupiliśmy dla piesków m.in dwie duże paczki karmy, smakołyki, zabawki - rzeczy, które mieliśmy nadzieję, że je naprawdę uszczęśliwią. I tak właśnie było! Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zrobiliśmy bezinteresownie coś co komuś pomoże i uszczęśliwi :) Traz chcemy robić to częściej. Nie powinniśmy zaprzestawać na takich zbiórkach :) Cieszymy się z tego, że wspólnie ESNowo udało nam się pomóc zwierzakom.

- Zuzanna Góral & Paweł Młodzianowski

POBIERZ BEZPŁATNY BILET: www.info-market.pl/#rejestracja

INFOMARKET to Największe Targi Uczelni Zagranicznych w Polsce.

✓ 500 Uniwersytetów i Uczelni Wyższych ✓ 38 krajów Europejskich i Państw Sąsiadujących

✓ Niezbędne informacje w jednym miejscu To wszystko 9 kwietnia w sobotę o 12:00-16:00 w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie stacja Metra Pole Mokotowskie Lista wszystkich uczelni wyższych na Infomarkecie:

http://info-market.pl/#uczelnie

________________________________________________

W sobotę 9 kwietnia, czekali będą na was przedstawiciele aż 500 uczelni wyższych z całej Europy. Jest to niepowtarzalna okazja spotkania się twarzą w twarz z reprezentantami konkretnych szkół wyższych i uzyskania praktycznych informacji o waszej wymarzonej uczelni. Ponadto, spodziewamy się obecności naszych partnerów korporacyjnych, u których będziecie mogli dowiedzieć się o aktualnej ofercie staży i praktyk w największych firmach globalnych. ________________________________________________

ORGANIZATOR:

✓ AGM Warsaw 2016

✓ Erasmus Student Network

 

PARTNERZY STRATEGICZNI:

✓ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

✓ Accenture

✓ Google

 

Aby stać się uczestnikiem wydarzenia, wymagana jest bezpłatna rejestracja na oficjalnej stronie www.info-market.pl

Do zobaczenia!

Dnia 10 marca 2016 odbyło się Walne Zebranie Członków ESN UKSW, podczas którego wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności Local Representative kadencji Dominiki Kowalczyk oraz wybraliśmy nową osobę na stanowisko LR-a i Delegata sekcji. Wygranej gratulujemy Magdalenie Gnap! Witamy w Zarządzie i życzymy powodzenia! :)

 

 

Znany scenariusz...
Wieczorem lecisz ze znajomymi w miasto. Świetnie się bawicie. W końcu czas wracać do domu.
Co teraz?
A. Czekasz godzinę na nocny, a później w nerwach wracasz w jakimś szemranym towarzystwie.
B. Pytasz czy ktoś cię podwiezie ...ale kto na imprezę przyjeżdża samochodem?
C. Zamawiasz taksówkę, a później opłakujesz stan swojego konta...
D. Otwierasz aplikację HEETCH, wykorzystujesz kod „ESNUKSW” i wracasz do domu spokojnie i za darmo.
Wybór jest prosty ;)

Więc czym jest Heetch?
To aplikacja łącząca kierowców z pasażerami, którzy chcą skorzystać z wieczornego lub nocnego przejazdu. Z usługi możesz korzystać od czwartku do niedzieli w godzinach 18:00-6:00. Heetch zawsze pokazuje Ci najkrótszą możliwą drogę do celu.
Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i iOS.

Cena?
Wpisując kod „ESNUKSW” dostajesz aż 20 zł na przejazdy!
A jeżeli Ci się spodoba, standardowa cena wynosi tylko 1,10 zł za km (opłata wstępna 0,40 zł).
Przy użyciu kodu jedynie transakcje bezgotówkowe.

Strony