"Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future." - John F. Kennedy
"Zmiana to prawo życia. A ci, którzy patrzą jedynie w przeszłość lub teraźniejszość, z pewnością miną się z przyszłością." - John F. Kennedy
"The roots of education are bitter, but the fruit is sweet." - Aristotle
"Edukacja ma gorzkie korzenie, ale jej owoce są słodkie." - Arystoteles
Summary of Erasmus Hall 2015 (23.04 - 26.04)
Relacja z Holu Erasmusa 2015 (23.04 - 26.04)
Relacja Marcina Wróbla z AGM 2015 w Ankarze

Strony