Summary of the 2015 ESNOLYMPICS finals
Relacja z finałów ESNOLYMPICS 2015
“Being in a minority, even in a minority of one, did not make you mad. There was truth and there was untruth, and if you clung to the truth even against the whole world, you were not mad.” - George Orwell
"Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny." - George Orwell
Relacja Marcina Wróbla z SD Oscypek w Poroninie
"And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it." - Paulo Coelho
"I kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu." - Paulo Coelho
Summary of our trip to Toruń with our Erasmus students
Krótka notka z weekendowego wypadu do Torunia z naszymi Erasmusami
Summary of the OW for the Erasmus students from summer semester 14/15

Strony