Summary of Erasmus Hall 2015 (23.04 - 26.04)
Relacja z Holu Erasmusa 2015 (23.04 - 26.04)
Relacja Marcina Wróbla z AGM 2015 w Ankarze
Summary of 2015 DE regional gala written by Ania Ptaszek
Relacja Ani Ptaszek z gali regionalnej DE 2015
"You certainly usually find something, if you look, but it is not always quite the something you were after." - John R.R. Tolkien
"Kto szuka, ten najczęściej coś znajduje, niestety czasem zgoła nie to, czego mu potrzeba." - John R.R. Tolkien
"So many books, so little time." - Frank Zappa
"Tak wiele książek, tak mało czasu." - Frank Zappa

Strony