Od 28 września do 4 października 2015 miał miejsce Orientation Week organizowany przez ESN UKSW dla studentów biorących udział w programie wymiany Erasmus+.
Rozpoczęliśmy od spotkania informacyjnego, a już kolejnego dnia wyruszyliśmy w miasto, aby pokazać naszym gościom stolicę.

Integrowaliśmy się podczas wydarzeń kulturalnych, akcji społecznych oraz imprez wieczornych.
Dziękujemy za świetną zabawę! :D