TRAVEL powstał, aby umożliwić Erasmusom poznanie innych polskich miast, niż te do których przyjechali studiować. Sekcja ta organizuje wycieczki, podczas których Erasmusi i wyznaczeni do tego członkowie ESN-u udają się do innych miast aby zobaczyć interesujące pod wieloma apektami miejsca, zarówno edukacyjnymi jak i rozrywkowymi (oczywiście jako formy integracji). Zadaniem sekcji jest dopięcie wszystkiego na ostatni guzik: załatwienie noclegów, wyżywienia, wybór i organizacja środka transportu, zaplanowanie atrakcji na miejscu itp. A także nalezy do tej sekcji organizacja wszelkich wycieczek po Warszawie i w jej okolicach. Sekcja Travel również jest odpowiedzialna za zorganizowanie wycieczki dla Erasmusów z innych miast, jeżeli tutaj przyjeżdżają, zapewnienia im noclegu, a także plan na zwiedzanie i imprezy.


Koordynator: Agnieszka Michalska