Subscribe to Wiadomości z ESN Polska feed
Updated: 34 min ago

Samorozwój nigdy nie był łatwiejszy!

Fri, 15/05/2020 - 15:00

Zadbaj o swój rozwój osobisty z ESN i Skillshare 

Skillshare to platforma do nauki i rozwoju własnych umiejętności! Na stronie można znaleźć kursy z różnych obszarów, zaczynając od tych kreatywnych (projektowanie graficzne, sztuki plastyczne, muzyka), przez tematy związane z biznesem (analityka, zarządzanie, marketing), aż po porad lifestyle’owych (takie, jak sposoby na zwiększenie swojej produktywności, bądź też lepsze zarządzanie swoim czasem) i o wiele, wiele więcej. 

 

Jeżeli zawsze chciałeś nauczyć się czegoś nowego, ale uważałeś, że będzie to zbyt czasochłonne, aby robić to samodzielnie, Skillshare jest właśnie dla Ciebie! Platforma umożliwia dostęp do tysięcy filmów i kursów, które pozwolą Ci osiągnąć cel. Zdobywanie umiejętności nigdy nie było prostsze; nie musisz spędzać niezliczonej liczby godzin próbując samemu nauczyć się czegoś nowego - możesz mieć to wyjaśnione w łatwy i przystępny sposób. :)

 

Wszystkie kursy są dostępne w dowolnej chwili, dzięki temu łatwo można stworzyć odpowiedni dla siebie plan nauki.  Jednocześnie możesz próbować, łączyć i zmieniać różne kursy bez żadnych ograniczeń! Nie brakuje też materiałów o tej samej tematyce, ale ujętych pod innym kątem, co sprawia, że możesz spojrzeć na dany temat z szerszej perspektywy. 

 

Dzięki partnerstwu Erasmus Student Network i Skillshare, już teraz możesz uzyskać nielimitowany, dwumiesięczny, darmowy dostęp do do wszystkich kursów, filmów i innych materiałów, które uda Ci się znaleźć na tej wyjątkowej stronie. Jedyne, co musisz zrobić, to zarejestrować się używając linku, który znajdziesz poniżej!

To jedyna w swoim rodzaju okazja, więc jeśli nie teraz - kiedy?

Zarejestruj się na platformie używając linku: http://skillshare.eqcm.net/6jkRb i wypróbuj kilka nowych kursów! Gwarantujemy - nie ma lepszego sposobu na poszerzenie swoich horyzontów, niż poprzez naukę nowych rzeczy :)

 

 
Categories: ESN News

Stowarzyszenia głosują online!

Fri, 27/03/2020 - 10:10

#NGOsvoteONLINE

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie uwzględnienia w projekcie ustawy* przepisów dotyczących działalności organizacji pozarządowych (w szczególności stowarzyszeń) w zakresie możliwości podejmowania uchwał przez organy kolegialne przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie obiegowym lub korespondencyjnie.

Ustawa wymienia szereg podmiotów, które są uprawnione do podejmowania uchwał "online" w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 1 pkt 13 i pkt 14, art. 3 pkt 1, art. 7, art. 25 projektu ustawy*), natomiast stowarzyszenia zostały pominięte w tym wyliczeniu.

Ta zmiana jest niezwykle istotna z punktu widzenia organizacji pozarządowych, szczególnie w najbliższym czasie, kiedy część z nich będzie musiała zatwierdzić m.in. sprawozdania finansowe. Organizacje pozarządowe bardzo cenią sobie zasadę demokracji wśród członków i byłyby niezwykle wdzięczne za uwzględnienie w ustawie możliwości podejmowania uchwał  w powyższy sposób przez organy kolegialne.

Bardzo prosimy o rozważenie wprowadzenia powyższej zmiany. Dla Państwa jest to niewielka zmiana, a może ona bardzo ułatwić działalność ok. 88 tys. organizacji pozarządowych w Polsce, których funkcjonowanie jest zdezorganizowane przez negatywny wpływ epidemii COVID-19.

Taka zmiana mogłaby zostać wprowadzona np. w art. 1 pkt 14 projektu ustawy,

- pomiędzy Art. 15zzm a Art. 15zzn dodanymi do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374),

i brzmieć przykładowo:  

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, organy kolegialne, organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w tym stowarzyszeń i fundacji, mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.

 

* Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia ESN Polska

 
Categories: ESN News