W środę, 13 grudnia 2017 r. Audiutorium Maxiumum na kampusie Wóycickiego rozbrzmiewało różnorodnością i wielokulturowością. Tegoroczny dzień mobilności na UKSW cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony studentów, jak i stypendystów programu Eramsus+, którzy realizują część studiów na naszym uniwersytecie. Wielu studentów bylo ciekawych, jakie możliwości daje program Erasmus+ i jakie korzyści można czerpać. Dział Współpracy Międzynarodowej przeprowadził na kampusach Wóycickiego oraz Dewajtis prezentację przybliżającą ofertę programu. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i następną rekrutację do programu. Mamy nadzieję, aby nasze działania pomogły studentom UKSW w podjęciu odważnej decyzji w sprawie studiów za granicą.

On Wednesday, December 13, ,the AuditoriumMaxiumum on the Wóycicki campus resounded with diversity and multiculturalism. This year's mobility day at UKSW was met with a great interest, both by Polish students and Eramsus+ scholars, who are completing a part of their studies at our university. Many students were interested in what opportunities the Erasmus+ programme gives and what benefits you can get. The International Relations Office carried out a presentation on the Wóycicki and Dewajtis campuses presenting the program. We look with hope at the future and the next recruitment to the program. We hope our activities help UKSW students to make a bold decision of studying abroad.

English