W dniach 1-3 grudnia 2017 r. w Krakowie odbył się jeden ze zjazdów statutowych ESN Polska, National Platform. Był to pierwszy w historii zjazd Stowarzyszenia przeprowadzony w większości w języku angielskim. Wzięło w nim udział około 150 członków ESN z całego kraju oraz 9 gości z zagranicy. Oprócz obrad i dyskusji była to też niepowtarzalna okazja do integracji.

W ciągu NP poruszyliśmy m.in. kwestie: ESNreview, ErasmusUpgrade, podsumowanie 30-lecia Programu Erasmus, nowa forma projektu ogólnopolskiego Responsible Party oraz dostępność zjazdów statutowych dla osób z niepełnosprawnościami. Delegaci podjęli także kilka ważnych decyzji:
  • została zaakceptowana nowa składka członkowska,
  • projekt International Jobs in Poland stał się Projektem Ogólnopolskim,
  • została przyjęta propozycja budżetu na rok 2018,
  • organizacja ESC Rzeszów z sekcji aspirującej stała się sekcją kandydującą,
  • ESN UKSW zostało wybrane organizatorem Spotkania Delegatów w marcu 2018,
  • ESN PW zostało wybrane organizatorem NP w maju 2018.
Mieliśmy również szansę wziąć udział w specjalnych warsztatach przygotowanych m.in. przez gości międzynarodowych i partnerów Stowarzyszenia oraz w uroczystej Wigilii. 
 
English