W dniu 24.11.2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków sekcji ESN UKSW, podczas którego zostały przeprowadzone wybory do nowego Zarządu.

 

Skład ustępującego Zarządu:

Przewodnicząca: Julia Cendrowska

Wiceprzewodnicząca ds. Finansów: Anita Młodzianowska

Członek Zarządu ds. Promocji: Kacper Borowiecki

Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych: Piotr Leszczyński

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich: Wakat

 

Skład nowego Zarządu:

Przewodniczący: Piotr Leszczyński

Wiceprzewodnicząca ds. Finansów: Anita Młodzianowska

Członek Zarządu ds. Promocji: Kacper Borowiecki

Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych: Katarzyna Zając  

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich: Katarzyna Boguszewska

 

Nowo wybranemu Zarządowi gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym działaniu!

 

Polish