W dniach 3 oraz 4 marca sekcja ESN UKSW gościła III Edycję Business and Finance Conference. Na kampusie na ulicy Wóycickiego zawitało łącznie 16 finansistów z całej Polski. Wśród Nich znalazły się m. In Katarzyna Kowalska – finansista Zarządu ESN Polska i Monika Milewska – projekt manager Zarządu ESN Polska.

Sobotnie spotkanie rozpoczęliśmy od sesji z Mikko Koistinen prezesem Timetravels, który jest partnerem Stowarzyszenia ESN Polska. Mikko opowiedział o ofercie wycieczek organizowanych przez Timetravels, misji oraz wartościach, którymi kieruje się w zarządzaniu firmą. W następnej kolejności Paweł Młodzianowski - przewodniczący Naszej sekcji oraz członek komitetu FICO - opowiadał o negocjacjach z partnerami. Sesja skończyła się warsztatem, w którym uczestnicy wcielali się w koordynatorów ogólnopolskich oraz przedstawicieli partnerów Stowarzyszenia mających przeprowadzić negocjacje. Dzień zakończył się sesją dotyczącą dobrych praktyk związanych z finansami i przyszłością komitetu FR, prowadzoną przez Monikę Milewską.

Natomiast wieczorem integrowaliśmy się spędzając czas na grze w bilard. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od szkolenia z pisania grantów sekcyjnych poprowadzonych przez członków Komitetu FR w składzie: Łukasz Granat, Piotr Kuczmański i Mateusz Strzechmiński. Szkolenie z finansowej perspektywy organizacji zjazdu przedstawiła Milena Kruczyk, była finansistka Stowarzyszenia ESN Polska oraz członkini Komitetu FR. Ostatni warsztat zjazdu poświęcony został negocjacjom dotyczących zniżek na ESNcard z różnymi typami partnerów. Poprowadzili go chłopaki z Komitetu FR, do których dołączył Matteo Łajewski. Zjazd zakończył się wspólnym zdjęciem oraz niezapomnianymi wspomnieniami dla uczestników!

March 3 and 4, the ESN UKSW section hosted the third edition of the Business and Finance Conference. 16 finance managers from all over Poland came to our Wójcickiego Street campus. Among them were Katarzyna Kowalska– ESN Poland Finance Manager and Monika Milewska – ESN Poland Project Manager.

We started the meeting on Saturday with a session by Mikko Koistinen, the president of Timetravels - the partner of ESN Poland Association. Mikko talked about the trips organized by Timetravels, as well as missions and values that guide the management of the company. Then, Paweł Młodzianowski – a President of our section and a FICO EFT Coordinator – talked about negotiations with partners. The session ended with a workshop where the participants played the roles of ESN Poland national coordinators and partners during the negotiations. The day ended with a session by Monika Milewska on good practices related to finances and the future of the FR committee.

In the evening, we spent time on integration and a game of billiard. The next day began with the session on writing section grants by Łukasz Granat, Piotr Kuczmański and Mateusz Strzechmiński - the FR committee members. Then, Milena Kruczyk, a former Finance Manager of the ESN Poland Association and a FR committee member, presented a session on the financial perspective of the National Platform. The last session of the Conference was devoted to negotiations regarding ESNcard discounts with different partners. The conference ended with a joint photo of the participants and unforgettable memories for the participants!

Polski