CEP - Central European Platform to jedna z pięciu, obok SEEP, SWEP, NEP i WEP Platform Regionalnych. W jej skład wchodzi 8 krajów - Polska, Czechy, Litwa, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia oraz Chorwacja. Celem każdej z Platform Regionalnych jest umożliwienie członkom, z różnych krajów, wymiany wiedzy oraz doświadczeń, ułatwienie kooperacji, a także przybliżenie im tematów poruszanych na poziomie międzynarodowym.

CEP zaczął się w czwartek, 27.10, tego dnia mieliśmy czas na zakwaterowanie się w hotelu, zwiedzanie Peczu i integracje. Na integrację udaliśmy się do pobliskiego baru, w którym próbowaliśmy swoich sił w karaoke.

PIĄTEK
Zarówno w piątek jak i sobotę oraz niedzielę, obrady startowały o 9:00 z rana. Sala plenarna, jak i sale, w których odbywały się SS oraz WS, mieściły się na Uniwersytecie w Peczu - najstarszym uniwersytecie w kraju. Po standardowym rozpoczęciu obrad (które zaczęło się od mowy powitalnej wygłoszonej przez samą Przewodniczącą ESN Int Safi Sabuni) przeszliśmy do prezentacji. W pierwszym bloku przed coffee break'iem przedstawione zostały podstawy ESNu, nasze wartości i misja, a także jak wygląda życie IB w Brukseli oraz czym jest, i jak funkcjonuje sekretariat. Po krótkiej przerwie zaprezentowano dwa projekty - ESNsurvey i HousErasmus +, a następnie przeszliśmy do spotkań funkcyjnych czyli Meet Your Colleagues. Ja brałem udział w spotkaniu tzw. Local Representatives, na którym wymienialiśmy dobre praktyki i wspólnie dywagowaliśmy nam problemami w naszych sekcjach. Poruszyłem też temat tzw. Section Cooperation z sekcjami z poza Polski, zobaczymy, co z tego wyniknie. ;) Koniec Small Session oznaczał przerwę obiadową, jak i również Poster Session. Jak to możliwe? Obiad był podzielony na dwie tury, także w momencie, gdy Polska, Litwa i Czechy poszły się stołować, reszta krajów udała się na Poster Session; po godzinie sytuacja się odwróciła. Po obiedzie była czas na Small Session Komitetów Międzynarodowych. Ja brałem udział w warsztatach ComComu oraz NECu. Po ww. Small Sessions ESN z Polski, Czech i Litwy zaprezentowały wspólny projekt tych 3 krajów, a mianowicie - Summer Camp. Następnie udaliśmy się na kolejne SS - w moim przypadku były to SS prowadzone przez gościa z Portugalii dotyczące systemu Local Representatives obecnego w tymże kraju. Obrady zamknęliśmy szybkim zebraniem feedbacku od uczestników i, po obiedzie w sali balowej hotelu Palatinus, udaliśmy się na imprezę Halloweenową!

SOBOTA
Podczas soboty, czyli 3 dnia CEPa, wysłuchaliśmy kandydatur na ESN Showcase regionu CEP, jak również na OC CEP 2017 (Wilno). Następnie zaprezentowane zostały projekty ESN International, SocialErasmus i flagowy ExchangeAbility. Po coffee break'u miały miejsce Small Sessions, gdzie, poza wyżej wymienionymi projektami, zajmowaliśmy się również ESNbuddy, ESNcard, Mov'in Europe oraz Responsible Party. Ja wybrałem w pierwszej turze Responsible Party, a w drugiej Mov'in Europe. Podczas 1- ego szkolenia mieliśmy grę interaktywną, natomiast w II turze rozmawialiśmy o zaletach mobilności i programu Erasmus, a także jak promować program Erasmus+ na naszych uczelniach. Przy okazji warsztatów Mov'in Europe poruszyliśmy temat programów CEEPUS, Erasmus Mundus oraz szkoleń międzynarodowych. Między jedną i drugą turą SS był obiad, któremu ponownie towarzyszyła dodatkowa aktywność, tym razem było to mapowanie uczelni (w ramach MappED!).
Podobnie jak dzień wcześniej, po SS odbyła się krótka prezentacja, tym razem projektu Eduk8 i chwilę po tym wróciliśmy do mniejszych sal, tym razem również na warsztaty. Wśród poruszanych tematów były ESN na naszym CV, jak współpracować z uczelnią, a także ESN jako marka. W ostatnim z wymienionych szkoleń brałem udział ja. Poruszane były tam tematy VIMu, reprezentowania marki oraz tego z czym utożsamiany jest ESN. Wieczór zarezerwowany był na, uwielbiany przez wszystkich, Eurodinner, na którym polski stół prezentował się okazale jak zawsze. Ciekawostką jest fakt, iż, podczas #Biesiady (©ESN UEK), odwiedził nas IB alumn Gabor Bekessy (Secretary 2001/2002).

NIEDZIELA
Dzień ten poświęcony był dwóm rzeczom - głosowaniu oraz ostatniej rundzie warsztatów. Najlepszą praktyką regionu CEP zostało, "My Section" czeskiej sekcji ESN CULS Prague(jednym z kandydatów był również "Freshman Camp" krakowskiej sekcji ESN UEK), natomiast co do wyboru OC następnego CEP obyło się bez większych niespodzianek - CEP Wilno 2017. Co do głosowań - w porozumieniu z zarządem głosowałem za CEP Wilno 2016, a także za projektem, który wygrał, ponieważ kandydaturze przyszłorocznego CEPa nie było nic do zarzucenia, a ww. projekt po prostu bił inne na głowę. Przed Coffee Breakiem zaprezentowani jeszcze zostali partnerzy ESN International i rozpoczęły się warsztaty. 3 z nich były w ramach projektu Eduk8 (zarządzanie projektami online, zarządzanie konfliktami oraz "targetowanie" ESNu), pozostałe dwa zaś dotyczyły pozyskiwania grantów oraz narzędziach komunikacji. Ja byłem na prowadzonym m.in. przez Kasię Gerlee z UG szkoleniu dotyczącym narzędzi oraz sposobu komunikacji międzyludzkiej.
Później jedyne co pozostało to pożegnać się, zebrać feedback oraz udać się na obiad, który skończył oficjalny program Central European Platform w 2016 roku.

Polski