W dniach 26-29.05.2016 roku odbyło się National Platform w Lublinie, w skrócie NP - największa konferencja ESN na poziomie krajowym. Połączenie Walnego Zebrania Delegatów z konferencją dla wszystkich członków sekcji, podczas której odbywają się sesje plenarne zapoznające uczestników z działaniem ESN.

Przedstawicielami sekcji ESN UKSW byli: Magdalena Gnap - delegat, Monika Rąpała, Mateusz Tomala i Ania Sienkiewicz. Obecna była także Adrianna Skolimowska jako Koordynator Grupy Prawnej, Kasia Marcinkowska jako Przewodnicząca Grupy ds. Sieci, Karolina Wosik z ramienia sekcji aspirującej WAT, która przedstawiła kandydaturę na sekcję w Stowarzyszeniu. Dodatkowo odwiedzili nas Kuba Mazur, Maja Dobosz i Marta Subczyńska.
 

Obrady zaczynaliśmy każdego dnia o godz. 8.00 rano i trwały one aż do późnego wieczora.

Dzień pierwszy (piątek):

Sprawozdania osobiste Członków Zarządu ESN PL:
Przewodniczącej - Diany Jastrzębskiej, Wiceprzewodniczącej - Ani Krysiuk, Finansistki - Ani Troki oraz National Representative - Magdy Włodarskiej.

Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna (KR), w składzie: Apolinary Szuter (Przewodniczący Komisji), Adam Smoliński i Milena Kruczyk.

Następnie omówiono punkt agendy dotyczący Kuby Mazura w sprawie odwołania się od decyzji usunięcia go ze Stowarzyszenia. Kolejno zaprezentowano kandydatury do nowego Zarządu, KR oraz na organizację UPGRADE’a (ESN UAM Poznań). Na zakończenie Ania Troka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 2016. Jednak zakończenie nie dotyczyło Delegatów, gdyż mieli jeszcze oni osobne spotkanie (Small Session), na którym były dodatkowe pytania i poszerzenie najważniejszych tematów.
 
Zarząd na kednecję 2016/2017 prezentuje się następująco:

President - Ania Krysiuk
Vicepresident - jeszcze brak
Treasurer - Piotr Frankowski
Project Manager - Bartek Seidel
National Representative - Igor Pater
 
Wspieramy i gratulujemy raz jeszcze! 


Dzień drugi (sobota):

Rozpoczęliśmy serią prezentacji sekcji kandydujących do Stowarzyszenia (ESN UP Poznań, ESN UŚ Katowice, ESN WSB Poznań) i jednej aspirującej (ESN WAT na czele z Karoliną Wosik - HR naszej sekcji). Następnie przeszliśmy do przedstawienia Strategii na lata 2016 - 2020 oraz seria głosowań. Dzień zakończyliśmy uroczystą Galą rozdania nagród Stars.


Dzień trzeci (niedziela):

Kolejno zostały zaprezentowane działalności Komitetów oraz projekty ESN PL oraz zatwierdzony został budżet na kolejne lata. Na koniec zaprezentowały się sekcje, które przyjechały gościnnie z Czech i Litwy.

Gorąco dziękujemy wszystkim naszym członkom, którzy byli obecni na zjeździe fizycznie, tym, którzy oglądali relacje i tym, którzy byli z nami myślami :)

Dziękuję też za to, że mogłam reprezentować naszą sekcje jako delegat.

 - Magdalena Gnap - Local Representative sekcji ESN UKSW