W czwartek i piątek wolontariusze z ESN UKSW przeprowadzili rejestrację dawców szpiku we współpracy z fundacją DKMS. Udało nam się zarejestrować ponad 20 osób! Chcemy bardzo podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu - zarówno dawcom, jak i naszym wolontariuszom!
Polski