Rekrutacja do programu Erasmus+ trwa! Skorzystaj z ostatniej szansy na wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2015/2016!

Już w najbliższy wtorek na spotkaniu informacyjnym dowiesz się, co zrobić, żeby wyjechać na semestr studiów za granicę i skorzystać z dofinansowania programu Erasmus+.

Jeśli jesteś osobą w trudnej sytuacji materialnej lub masz orzeczoną niepełnosprawność, masz szansę na dodatkowe dofinansowanie (oprócz podstawowego grantu)!

Zapraszamy wszystkich, nawet tych niezdecydowanych!:-)

Więcej informacji na: http://www.dwm.uksw.edu.pl/