Gangsterskie SD

23.10 - 25.10

 

W dniach 23-25 października odbyło się Spotkanie Delegatów w Warszawie. Był to zjazd

organizowany przez sekcję ESN SGGW, która wygrała konkurs na organizację za najciekawszy

pomysł. Mianowicie, tematem przewodnim całego SD był czas gangsterów, dlatego też nazwa

zjazdu brzmiała: „GANGSTERSKIE SD”. Nasza sekcja była reprezentowana przez Magdę

Łukasińską (przewodniczącą i vice-delegata), Mateusza Tomalę, Jakuba Mazura i przeze mnie

(Dominikę Kowalczyk) jako delegata naszej sekcji. Oczywiście na zjeździe była również Ada

Skolimowska, która była przewodniczącą Prezydium.

Kwestie, które były poruszane na zjeździe to, standardowo, sprawozdania członków zarządu

ESN Polska z ich dotychczasowej pracy. Każdy z nich wypowiedział się również na temat spraw

dotyczących 'ich działki'. Grupa ds. Sieci zdała raport z działalności sekcji. Na zjeździe pojawił się

przedstawiciel z ramienia naszego partnera, jakim jest PZU. Nakreślił on jak chciałby aby

wyglądała „nasza” współpraca. Opowiedział też zgromadzonym o programie mentoringowym, w

którym udział bierze część ESN’owiczów. Do programu dostało się tylko 30 osób - 15 doświadczonych

(którzy zostali mentorami), oraz 15 niedoświadczonych z możliwością rozwoju personalnego.

Z naszej sekcji dostał się Jakub Mazur, Mateusz Tomala i ja. Nasza sekcja ma również

reprezentacje w kwestii mentorów- Adrianna Skolimowska. Po wystąpieniu

przedstawiciela PZU, Komisja Rewizyjna zdała swój raport. Oprócz tego na zjeździe była mowa o

zbliżającym się CEP Rijeka i AGM Warszawa. Następnie obyły się bloki small session.

Uczestnicy mieli do wyboru szkolenie -Can ESN  get you a Job, – Jak zorganizować projekt

nauka w Twojej sekcji, -Trening umiejętności, perswazji i wpływu, oraz Panel dla Delegatów  w

którym ja brałam udział. W drugim bloku small session można było wziąć udział w ścieżkach dla:

przewodniczących, HR’ów, PR’ów, finansistów, czy po prostu poznać ogólnopolskich działaczy,

Ostatnim blokiem była integracja między sekcjami, które wcześniej zostały odpowiednio do siebie

przyporządkowane. Na panelu dla delegatów rozmawialiśmy o ESN House- czy zarząd powinien przenieść się w

całości do Warszawy aby zwiększyć swą efektywność. Jeżeli tak to na jakich warunkach. Kolejną

poruszoną kwestią było zamknięcie stowarzyszenia. Czy warto zrobić tak duży krok, wady i zalety

takiego działania. Jedną z najważniejszych omawianych spraw był problem sekcji z uczelni AON-

były duże problemy z komunikacją, brak zaangażowania i chęci oraz fakt, że sekcja chciała

zawiesić swoją działalność lub ją zakończyć. Delegaci rozmawiali na temat wniosku o usunięcie

sekcji ESN AON ze Stowarzyszenia. Na koniec poruszony został problem nowego partnera-

Mobile Vikings.

Niedzielne obrady zaczęły się od głosowania nad usunięciem sekcji ESN AON ze

Stowarzyszenia.  Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez wszystkich delegatów, dlatego z

dniem 25.10.2015 stowarzyszenie ESN Polska zmniejszyło się o jedną sekcję. Później komitety

FR, PR, HR, International, IT oraz Grupa Prawna zdały swoje sprawozdania. Następnie obyły się

prezentacje sprawozdaniowe projektów SocialErasmus, Exchange Ability, ESN Card, Mov'in

Europe, ESNOLYMPICS, Discover Europe. Po przerwie wyjaśniło się dużo kwestii dotyczących

Mobile Vikings, oraz została przedstawiona nowa aplikacja- ESNapp.

Obrady zakończyły się gratulacjami dla OC, Prezydium i Zarządu. Na koniec zostało zrobione

 

 

Relację sporządziła Dominika Kowalczyk, delegat ESN UKSW.