W dniach 21-23 października, odbył się pierwszy w tym roku akademickim zjazd ESN Polska - SD Wrocław. Mimo, że zjazd był krótki, to poruszonych i rozstrzygniętych zostało wiele istotnych kwestii.

PIĄTEK
W piątek, czyli w dzień przyjazdu większości uczestników odbyło się szkolenie dla delegatów prowadzone przez Kasie Marcinkowską(#UKSWfejm) oraz Szymona Semper, w którym jako reprezentant sekcji brałem aktywny udział. Po szkoleniu delegaci wraz z resztą uczestników udali się na integrację. :)

SOBOTA
W sobotę start obrad był o godzinie 9 rano. Po krótkim wstępie zaczęły się sprawozdania indywidualne członków zarządu ESN Polska, a po salwie pytań sprawozdanie oraz wygłoszenie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej(reprezentowanej przez Adę Skolimowską - #UKSWfejmagain). Po coffe break'u nastąpiły prezentacje s.k. ESN ASP Kraków, Strategi Stowarzyszenia oraz zadań dla Zarządu na obecną kadencję. :) Przewodnicząca ESN PL oraz Project Manager ESN PL zaprezentowali uaktualnienie dotyczące obecnych partnerów Stowarzyszenia. Poruszany był również temat National Eventu, który miałby być organizowany przez ESN PL w porozumieniu z firmą zewnętrzną, jednak nie spotkał się on z akceptacją obecnych na sali delegatów oraz członków Stowarzyszenia. Po obiedzie odbyły się Small Sessions Delegatów z opiekunami sekcji z ramienia Zarządu, na których poruszaliśmy sposób komunikacji opiekuna z sekcjami oraz problemy z jakimi borykają się nasze sekcje. Po krótkiej przerwie i burzliwej dyskusji nad tematami roboczych SS zostało wybranych 5 tematów. Ja uczestniczyłem, a dokładniej prowadziłem SS dotyczące Erasmus Nation, Erasmus Gatherings i tym podobnych tworów. Wyniki naszych prac zostały przedstawione na forum podczas krótkiego sprawozdania mającego miejsce bezpośrednio po zakończeniu SS.

NIEDZIELA
W niedzielny poranek National Representative ESN PL, czyli Igor Pater przedstawił Newsy z Internationala, czyli z poziomu międzynarodowego. Było to m.in. podsumowanie CNR Malta oraz wprowadzenie do CEPa. Po części prowadzonej przez Igora nadszedł czas na kolejne SS. W moim przypadku było to szkolenie pt."Efektywna komunikacja w budowaniu zespołu." prowadzone przez Pawła Pankowicza oraz Anastazję Tułe. Następnie Szymon Semper omówił wzrost sieci Sekcji ESN PL na przestrzeni lat, porównany z sytuacją krajów o podobnej wielkości, przedstawił wnioski i propozycje zaktualizowania zasad przyjmowania nowych Sekcji do Stowarzyszenia. Kolejne punkty programu to przedstawienie partnera SD Wrocław 2016 - Camp Leaders oraz głosowania. Na głosowaniach w porozumieniu z Zarządem naszej sekcji
Poparłem kandydaturę s.k. ESN ASP Kraków,
Głosowałem za przyjęciem zadań dla obecnego Zarządu ESN PL oraz Strategii Stowarzyszenia na lata 2017 - 2020,
Głosowałem za przyznaniem absolutorium Piotrowi Frankowskiemu za swoją trzytygodniową pracę jako Członek Zarządu ds. Finansów,
W wyniku głosowań:
Sieć ESN powiększyła się o jedną nową sekcję! Witamy ESN ASP Kraków na pokładzie!
Przyjęta została Strategia Stowarzyszenia na lata 2017-2020,
Zaktualizowane zostały Zadania dla Zarządu kadencji 2016/2017,
Piotr Frankowski uzyskał absolutorium za swoją trzytygodniową pracę jako Członek Zarządu ds. Finansów,
Jako delegat ESN UKSW brałem aktywny udział w dyskusjach i udzielałem się na forum podczas zjazdu SD Wrocław 2016, co mogą potwierdzić obecne tam Ada Skolimowska i Kasia Marcinkowska.