Dnia 19 czerwca 2016 odbyło się Walne Zebranie Członków ESN UKSW. 
Wybraliśmy nowych członków Zarządu, nową Komisję Rewizyjną oraz nowych Delegatów. 

Dotychczasowy Zarząd: 
Przewodnicząca - Magda Łukasińska
Wiceprzewodniczący ds. Finansów - Kuba Mazur
Członek Zarządu ds. Promocji - Monika Rąpała 
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Karolina Wosik 
Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych - Magdalena Gnap

Delegat - Magdalena Gnap 
Wicedelegat - Magda Łukasińska

Komisja Rewizyjna: Adrianna Skolimowska, Katarzyna MarcinkowskaMarcin Wróbel

NOWY ZARZĄD: 
Przewodnicząca - Monika Rąpała
Wiceprzewodniczący ds. Finansów - Paweł Młodzianowski 
Członek Zarządu ds. Promocji - Sonia Kisza
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Maja Dobosz
Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych - Mateusz Tomala

Delegat - Mateusz Tomala
Wicedelegat - Monika Rąpała

Komisja Rewizyjna: Karolina WosikKuba MazurMarta Subczyńska

Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za rok cudownej pracy, a nowemu życzymy nieustannej motywacji!