Walne Zebranie Członków ESN UKSW

13.06.2015

13 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków ESN UKSW, podczas którego decydowaliśmy o składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo członkowie sekcji będący jednocześnie członkami stowarzyszenia ESN Polska głosowali także nad wyborem delegata i wicedelegata naszej sekcji.

Szczególnych niespodzianek nie było. Wszyscy członkowie zarządu oraz KR na rok akademicki 2014/2015 otrzymali absolutorium, każdy każdemu podziękował, pogratulował i życzył powodzenia.

Dotychczasowy skład Zarządu: 

 1. Przewodnicząca - Katarzyna Marcinkowska
 2. Wiceprzewodnicząca ds. Finansów - Magdalena Łukasińska
 3. Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych - Marcin Wróbel 
 4. Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Karolina Wosik

Dotychczasowy skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Przewodnicząca KR - Marta Łukasiak
 2. Członek KR - Katarzyna Gozdek
 3. Członek KR - Adrianna Skolimowska
Dotychczasowy delegat - Marcin Wróbel
Dotychczasowy wicedelegat - Katarzyna Marcinkowska
 

Nowy skład Zarządu:

 1. Przewodnicząca - Magdalena Łukasińska 
 2. Wiceprzewodniczący ds. Finansów - Jakub Mazur
 3. Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych - Dominika Kowalczyk 
 4. Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Karolina Wosik
 5. Członek Zarządu ds. Promocji - Monika Rąpała 

Nowy skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Przewodniczący KR - Marcin Wróbel
 2. Członek KR - Adrianna Skolimowska
 3. Członek KR - Katarzyna Marcinkowska 

Nowy delegat - Dominika Kowalczyk 
Nowy wicedelegat - Magdalena Łukasińska

Polski