Dnia 18.12.16 od godziny 10:00 w sali 327 w Auditorium Maximum na Wóycickiego odbędzie się Walne Zebranie Członków ESN UKSW. Podczas spotkania prezentować się będą kandydaci startujący na stanowisko Członka Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych oraz Członka Zarządu ds. Promocji. Członkowie wybiorą także Delegata Sekcji. Podczas zebrania obecni Członkowie Zarządu zaprezentują Sekcji sprawozdanie po pół roku działalności na swoich stanowiskach.