Relacja Marcina Wróbla z NWZD 2015 na PW (Warszawa)
"Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future." - John F. Kennedy
"Zmiana to prawo życia. A ci, którzy patrzą jedynie w przeszłość lub teraźniejszość, z pewnością miną się z przyszłością." - John F. Kennedy
"The roots of education are bitter, but the fruit is sweet." - Aristotle
"Edukacja ma gorzkie korzenie, ale jej owoce są słodkie." - Arystoteles

Strony